ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 ผ.6 หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในชุดเรือเจ้าท่า  ผ.2  ผ.6 หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จ.พระนครศรีอยุธย จำนวนเงิน 13186 บาท ผู้ที่ได้รับการเสนอราคา บ.อยุธยาไฮดรอลิค แอนด์ แทรคเตอร์ ่จำกัด

วันที่:23 พฤศจิกายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ