ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ชุด (๒๗.๑๑.๒๒.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:26 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ