ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ย.๑ (โป๊ะบรรทุกรถขุด), เรือเจ้าท่า ย.๑๐๑ (เรือพี่เลี้ยง) และเรือเจ้าท่า ย.๒ (โป๊ะบรรทุกอุปกรณ์) จำนวน ๔๗ รายการ (๒๕.๑๑.๑๕.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:28 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ