ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือ (วิชาการไฟฟ้า) จำนวน 11 รายการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 หลักสูตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:10 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ