ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (JETSKI) ประเภทนั่งขับ เครื่องยนต์เบนซินสี่สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๔๕๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ลำ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:21 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ