ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหน้าโกฏิ ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:12 มีนาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ