ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่าตรวจการณ์ 802 รวม 62 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:15 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ