ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๗๐ และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๗๑ รวม ๑๑๘ รายการ (๒๕.๑๑.๑๕.๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:16 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ