ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๒๙ (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว) และเรือเจ้าท่า ๒๒๙ (เรือพี่เลี้ยง) รวม ๗๐ รายการ (๒๕.๑๑.๑๕.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:21 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ