ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัางหรือผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท โดยหน่วยฯ คลองใหญ่ จ.ตราด ประจำไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563

วันที่:15 มกราคม 2564

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ