ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัางหรือผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท โดยหน่วยฯ คลองใหญ่ จ.ตราด ประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564

วันที่:08 เมษายน 2564

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ