ประกาศปิดปรับปรุงระบบบันทึกรับ-จ่าย วันที่ 31 ม.ค.63 ถึง 1 ก.พ.63

 

ประกาศปิดปรับปรุงระบบบันทึกรับ-จ่าย
วันที่ 31 ม.ค.63 เวลา 18.00 น. ถึง 1 ก.พ.63 เวลา 18.00 น.
เพื่อให้ทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการปรับปรุง ดังนี้
• เมื่อ สสส. โอนเงินงวดให้โครงการ
– ระบบจะทำการบันทึกรายการรับเงินงวดในบันทึกรับ-จ่าย
– ระบบจะทำการ LOCK งวดก่อนงวดที่โอนเงิน ห้ามแก้ไขรายการ เพื่อป้องกันการยกยอดมาในงวดถัดไปผิดพลาด
• การเข้าใช้งานระบบเดิมต้องเลือกงวดและรอบเดือน ปรับลดเหลือเลือกงวดอย่างเดียว
• จัดหมวดหมู่ประเภทค่าใช้จ่าย ตามหมวดกิจกรรม (P) หรือหมวดบริหารจัดการ (MNT)
• ระบบเปิดให้แก้ไขรายการที่บันทึกแล้วได้ และทำการล็อคเมื่อได้รับโอนเงินในงวดถัดไป
• เพิ่มเลขที่อ้างอิงของเอกสารใบยืมและคืน เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
• แสดงรายการบันทึก รับ จ่าย ยืม คืน และปรับปรุง โดยแสดงค่าเพิ่ม/ลดของแต่ละรายการ
• จัดกลุ่มโครงการตามสถานะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกโครงการ
• เพิ่มช่อง “ยอดยกมา” ในหน้าจอสรุปยอดเงินสดและสรุปยอดเงินฝากธนาคาร
• เพิ่มปุ่ม EXPORT ในหน้าสรุปเงินสด สรุปยอดเงินฝากธนาคาร และทะเบียนยุทธศาสตร์และกิจกรรม
• เพิ่มปุ่ม พิมพ์ หน้ารายการที่บันทึก เพื่อลดการทำงาน ไม่ต้องเข้าไปเปิดทีละหน้ารายการแล้วกดพิมพ์
• ปรับปรุงความเร็วการใช้งานระบบบันทึกรับ-จ่าย
***จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก***
ที่มา : ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

ประกาศปิดปรับปรุงระบบบันทึกรับ-จ่าย

วันที่ 31 ม.ค.63 เวลา 18.00 น. ถึง 1 ก.พ.63 เวลา 18.00 น.

 

เพื่อให้ทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการปรับปรุง ดังนี้

 • เมื่อ สสส. โอนเงินงวดให้โครงการ
  – ระบบจะทำการบันทึกรายการรับเงินงวดในบันทึกรับ-จ่าย
  – ระบบจะทำการ LOCK งวดก่อนงวดที่โอนเงิน ห้ามแก้ไขรายการ เพื่อป้องกันการยกยอดมาในงวดถัดไปผิดพลาด
 • การเข้าใช้งานระบบเดิมต้องเลือกงวดและรอบเดือน ปรับลดเหลือเลือกงวดอย่างเดียว
 • จัดหมวดหมู่ประเภทค่าใช้จ่าย ตามหมวดกิจกรรม (P) หรือหมวดบริหารจัดการ (MNT)
 • ระบบเปิดให้แก้ไขรายการที่บันทึกแล้วได้ และทำการล็อคเมื่อได้รับโอนเงินในงวดถัดไป
 • เพิ่มเลขที่อ้างอิงของเอกสารใบยืมและคืน เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
 • แสดงรายการบันทึก รับ จ่าย ยืม คืน และปรับปรุง โดยแสดงค่าเพิ่ม/ลดของแต่ละรายการ
 • จัดกลุ่มโครงการตามสถานะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกโครงการ
 • เพิ่มช่อง “ยอดยกมา” ในหน้าจอสรุปยอดเงินสดและสรุปยอดเงินฝากธนาคาร
 • เพิ่มปุ่ม EXPORT ในหน้าสรุปเงินสด สรุปยอดเงินฝากธนาคาร และทะเบียนยุทธศาสตร์และกิจกรรม
 • เพิ่มปุ่ม พิมพ์ หน้ารายการที่บันทึก เพื่อลดการทำงาน ไม่ต้องเข้าไปเปิดทีละหน้ารายการแล้วกดพิมพ์
 • ปรับปรุงความเร็วการใช้งานระบบบันทึกรับ-จ่าย

 

***จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก***

 

 

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ