ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่า เช่าโป๊ะ จำนวน 1 โป๊ะ เพื่อใช้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยปฏิบ้ติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองบางพระครู จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:10 กรกฎาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ