ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน จำนวน 8 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองสาขา (คลองลำนารายณ์ คลองบังหลวง) จ.ลพบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน จำนวน 8 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองสาขา (คลองลำนารายณ์ คลองบังหลวง) จ.ลพบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:11 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ