ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน(Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกเเม่น้ำน่าน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:25 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ