ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:04 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ