ประกาศประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานขุดลอก ของหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำปากคลองเกลียว-บางนางรม-ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:15 กรกฎาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ