ประกาศประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) พร้อมโป๊ะ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำยม จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:18 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ