ประกาศประกวดราคาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 304 (เรือบรรทุกชนิดเปิดท้อง) จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:17 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ