ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ดีเซล เรือเจ้าท่า 215 ขนาดไม่น้อยกว่า 229 แรงม้า พร้อมเกียร์สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 (ตรัง) จ.ตรัง จำนวน 1 ชุด (26.10.15.04) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddng)

วันที่:27 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ