ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ดีเซลขับเพลาใบจักร ขนาดไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า พร้อมเกียร์สำหรับเรือเจ้าท่า 219, เรือเจ้าท่า 221, เรือเจ้าท่า 25 และเรือเจ้าท่า 27 จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:21 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ