ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด สำหรับงานรังวัดรายละเอียดภูมิประเทศด้วยวิธีการรังวัดแบบ RTK (๑ ชุดมี Receivers ๒ เครื่อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:09 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ