ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับ-ส่ง สัญญาณแสดงตนอัตโนมัติสำหรับเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่:14 มิถุนายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ