ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับงานรังวัดรายละเอียดภูมิประเทศด้วยวิธีการรังวัดแบบ RTK กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด (๑ ชุด มี Receivers ๒ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:10 กรกฎาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ