ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับงานรังวัดรายละเอียดภูมิประเทศด้วยวิธีการรังวัดแบบ RTK กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (1 ชุด มี Receivers 2 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:10 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ