ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือ ฝึกจำลองปฏิบัติงานสินค้าเหลวในระวางแบบเต็มรูปแบบ (Full Mission Liquid Cargo Handling Simulator : FMLCHS) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:17 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ