ประกาศประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ลำน้ำ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๖๕ ฟุต กรุงเทพมหานคร ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

วันที่:28 กันยายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ