ประกาศประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ลำน้ำ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑ ฟุต ๒ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:18 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ