ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์ประจำเรือ เพื่อความปลอดภัย ตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือให้กับเรือของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:17 พฤษภาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ