ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 9 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 20 คัน (25.10.16.04) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:13 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ