ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง จังหวัดสสมุทรปราการ จำนวน 1 คัน (25.10.15.03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:23 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ