ประกาศประกวดราคาซื้อยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (JETSKI) ประเภทนั่งขับ เครื่องยนต์เบนซินสี่สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๔๕๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๖ ลำ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)

วันที่:04 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ