ประกาศประกวดราคาซื้อยานพาหนะเคลื่อนที่บนผิวน้ำ (JETSKI) จำนวน ๕ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:04 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ