ประกาศประกวดราคาซื้อยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (JETSKI) ๓ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:23 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ