ประกาศประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ พร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:24 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ