ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิดในแม่น้ำเจ้าพระยา (CCTV แม่น้ำเจ้าพระยา) (๘๓.๑๑.๑๘.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:23 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ