ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของกองทุนฯ สสส. และหน่วยงานภายใต้กองทุนฯ สสค. ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ