ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระเยาและคลองบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:02 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ