ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟแสดงที่หมายอันตรายและหลักไฟปลายสันเขื่อน พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี จำนวน 12 หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:03 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ