ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 10 หน่วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาแพร่ พร้อมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:22 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ