ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง (72.10.15.01) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

วันที่:02 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ