ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๑๐ หน่วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:15 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ