ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 220 จำนวน 93 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:10 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ