ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร (72.12.11.01) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์แบบก่อสร้างประกอบด้วย
7.1 แบบผังบริเวณ หน้า1-6.pdf
7.10 แบบก่อสร้างระบบลิฟท์ หน้า 1-3.pdf
7.11 แบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่น หน้า 1-6.pdf
7.12.1 แบบก่อสร้าง หน้าปก – 19.pdf
7.12.2 แบบก่อสร้าง 20 – 39.pdf
7.12.3 แบบก่อสร้าง 40 – 59.pdf
7.12.4 แบบก่อสร้าง 60 – 79.pdf
7.12.5 แบบก่อสร้าง 80 – 99.pdf
7.12.6 แบบก่อสร้าง 100 – 114.pdf
7.2.1 แบบก่อสร้างงานโครงสร้าง ปก-14.pdf
7.2.2 แบบก่อสร้างงานโครงสร้าง 15-30.pdf
7.2.3 แบบก่อสร้างงานโครงสร้าง 30-45.pdf
7.2.4 แบบโครงสร้าง 46-60.pdf
7.2.5 แบบก่อสร้างงานโครงสร้าง 61-69.pdf
7.4.1 แบบก่อสร้างระบบปรับอากาศ 1-5.pdf
7.4.2 แบบก่อสร้างระบบปรับอากาศ 6-10.pdf
7.4.3 แบบก่อสร้างระบบปรับอากาศ 11-16.pdf
7.4.4 แบบก่อสร้างระบบปรับอากาศ 17-23.pdf
7.4.5 แบบก่อสร้างระบบปรับกากาศ 24-29.pdf
7.4.6 แบบก่อสร้างระบบปรับอากาศ 30-36.pdf
7.4.7 แบบก่อสร้างระบบปรับอากาศ 37-43.pdf
7.5.1 แบบก่อสร้างสุขาภิบาล 1-13.pdf
7.5.2 ระบบสุขาภิบาล 14-26.pdf
7.5.3 แบบก่อสร้างสุขาภิบาล 27-37.pdf
7.6.1 แบบก่อสร้างระบบดับเพลิง หน้าปก – 12.pdf
7.6.2 แบบก่อสร้างระบบดับเพลิง 13 – 24.pdf
7.7 แบบก่อสร้างระบบระบายน้ำ หน้าปก-19.pdf
7.8.1 แบบก่อสร้างตกแต่งภายใน หน้าปก-18.pdf
7.8.2 แบบก่อสร้างตกแต่งภายใน 19-36.pdf
7.8.3 แบบก่อสร้างตกแต่งภายใน 37-54.pdf
7.9.1 แบบก่อสร้างสถาปํตยกรรม 141159 หน้าปก-19.pdf
7.9.2 แบบก่อสร้างสถาปํตยกรรม 141159 20-39.pdf
7.9.3แบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม.pdf
7.9.4 แบบก่อสร้างสถาปํตยกรรม 141159 60-79.pdf
7.9.5 ระบบสุขาภิบาล.pdf

วันที่:21 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ