ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๑๑ จำนวน ๖๒ รายการ (๒๕.๑๑.๑๖.๐๐) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding)

วันที่:09 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ