ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ Phase ๑ (ช่วงที่ ๓ และ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:15 สิงหาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ