ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำปิง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:17 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ