ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาต่อสร้างชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน สำนักงานพัมนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ๑.เรือลากจูง จำนวน ๑ ลำ, ๒.เรือบรรทุกดินแบบเปิดท้อง จำนวน ๒ ลำ, ๓.โป๊ะบรรทุกรถขุดตักดิน จำนวน ๑ โป๊ะ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:20 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ