ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและค่าระดับพื้นท้องน้ำเพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:24 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ