ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๑๕ (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว) และเรือเจ้าท่า ๒๑๕ (เรือพี่เลี้ยง) รวม ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:30 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ